AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi đổ 50cm3 cồn vào 100cm3 nước, ta thu được một hỗn hợp cồn - nước có thể tích: 

  • A. bằng 150cm3.  
  • B. bằng 150cm3.
  • C. nhỏ hơn 150cm3.    
  • D. có thể bằng hoặc nhỏ hơn 150cm3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA