AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chiếc ô tô chuyển động đều đi được đoạn đường 24km trong 25 phút. Công suất của ô tô là 8kW. Lực cản của mặt đường là 

  • A. 1000N   
  • B. 50N  
  • C. 250N     
  • D. 500N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công ô tô thực hiện: A = P.t = 8000.25.60 = 12.106J

  Lực cản của mặt đường là F = A/s = 12.106/24.103 = 500N

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>