AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây nói về công và nhiệt lượng là đúng? 

  • A. Công và nhiệt lượng là hai đại lượng không có cùng đơn vị đo. 
  • B. Công và nhiệt lượng là hai cách làm thay đổi nhiệt năng.
  • C. Công và nhiệt lượng là các dạng năng lượng. 
  • D. Một vật chỉ thực hiện công khi nhận được nhiệt lượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>