• Câu hỏi:

  Trong các câu viết về nhiệt năng sau đây, câu nào không đúng?

  • A. Nhiệt năng là một dạng năng lượng.
  • B. Nhiệt năng của vật là nhiệt lượng vật thu vào hoặc tỏa ra
  • C. Nhiệt năng của vật là tống động năng của các phân tử cấu tạo nên vật
  • D. Nhiệt nàng của vật phụ thuộc nhiệt độ của vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhiệt năng của vật là tống động năng của các phân tử cấu tạo nên vật ⇒ Đáp án B sai.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC