YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các câu viết về nhiệt năng sau đây, câu nào không đúng?

  • A. Nhiệt năng là một dạng năng lượng.
  • B. Nhiệt năng của vật là nhiệt lượng vật thu vào hoặc tỏa ra
  • C. Nhiệt năng của vật là tống động năng của các phân tử cấu tạo nên vật
  • D. Nhiệt nàng của vật phụ thuộc nhiệt độ của vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhiệt năng của vật là tống động năng của các phân tử cấu tạo nên vật ⇒ Đáp án B sai.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5800

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF