YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h thì động cơ có công suất 20kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200km.

  • A. 15%
  • B. 31%
  • C. 83%
  • D. 78%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  2km/h = 20m/s;

  s = 200km = 2.105m.

  p = 20kW = 2.104W;

  V = 20l = 0,02m3.

  Áp dụng công thức:

  Q = m.q = D.V.q = 0,7.103.0,02.46.106 = 644.106J

   \(A=P.t=P.\frac{s}{v}=2.10^4.\frac{2.10^5}{20}=2.10^8J\)

  Hiệu suất của động cơ ô tô là:

  \(H=\frac{A}{Q}=\frac{2.10^8}{633.10^6}=0,31\)

  Vậy H = 31%.  

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5811

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON