YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dùng bếp dầu để đun sôi 2 lít nước ở  \(20^oC\) đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 0,5kg. Tính lượng dầu cần dùng. Biết chỉ có 30% nhiệt lượng do dầu bị đốt cháy tỏa ra làm nóng ấm và nước đựng trong ấm. Cho nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là 4200J/kg.K; 880J/kg.K và năng suất tỏa nhiệt của dầu là:  \(44.10^6J/kg\).

  • A. 0,0612kg
  • B. 0,0312kg
  • C. 0,0512kg
  • D. 0,012kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhiệt lượng do nước và nhôm thu vào là:

  \({Q_{thu}} = {m_1}.{C_1}.\Delta t + {m_2}.{C_2}.\Delta t\)

  \(=2.4200.80+0,5.880.80= 707 200(J)\)

  Nhiệt lượng dầu đốt cháy tỏa ra là:

  \(\begin{array}{l} {Q_{toa}} = q.m\\ {Q_{thu}} = {Q_{toa}}\\ \Rightarrow m = 0,05(kg) \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5809

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON