• Câu hỏi:

  Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra:

  • A. Chỉ ở chất lỏng
  • B. Chỉ ở chất rắn
  • C. Chỉ ở chất lỏng và chất rắn
  • D. Ở cả chất lỏng, chất rắn, chất khí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra ở cả 3 chất : chất lỏng, chất rắn, chất khí

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC