YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính chất nào sau đây không phải là nguyên tử, phân tử?

  • A. Chuyển động hỗn độn không ngừng
  • B. Có lúc chuyển động, có lúc đứng yên
  • C. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách
  • D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5798

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON