• Câu hỏi:

  Tính chất nào sau đây không phải là nguyên tử, phân tử?

  • A. Chuyển động hỗn độn không ngừng
  • B. Có lúc chuyển động, có lúc đứng yên
  • C. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách
  • D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC