YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đối lưu là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra:

  • A. Chỉ ở chất khí
  • B. Chỉ ở chất lỏng
  • C. Chỉ ở chất khí và chất lỏng
  • D. Ở cả chất khí, chất lỏng, chất rắn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đối lưu là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra ở chất khí và chất lỏng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5803

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON