YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Động cơ của một máy bay có công suất \(2.10^6W\) và hiệu suất 30%. Hỏi với 1 tấn xăng, máy bay có thể bay được bao nhiêu lâu? Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107J/kg.
   

  • A. 1 giờ 55 phút
  • B. 1 giờ 25 phút
  • C. 2 giờ 5 phút
  • D. 2 giờ 50 phút

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: Q = q.m = 4,6.107.1000 = 46.109J

  A = Q.H = 46.109.0,3 = 138.108J

  Thời gian máy bay được là:

  \(t=\frac{A}{P}=\frac{138.10^8}{2.10^6}=6900s\)

  Quy đổi : 6900s = 1 giờ 55 phút

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5812

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF