• Trong bài báo, việc nhà cho trẻ được phân loại từ độ tuổi nào đến độ tuổi nào? (0,5 điểm)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Việc nhà cho trẻ được phân theo các độ tuổi sau:
   • Từ 4 - 5 tuổi
   • Từ 7 - 8 tuổi
   • Từ 12 tuổi trở lên

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC