ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong Access, để tạo liên kết giữa 2 bảng thì hai bảng đó phải có hai trường thỏa mãn điều kiện:

  • A. Có tên giống nhau
  • B. Có kiểu dữ liệu giống nhau
  • C. Có ít nhất một trường là khóa chính
  • D. Cả A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13687

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON