YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để tạo nhanh một báo cáo, thường chọn cách nào trong các cách dưới đây:

  • A. Người dùng tự thiết kế
  • B. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo
  • C. Dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên
  • D. Tất cả các trên  đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dùng thuật sĩ tạo báo cáo và sau đó sửa đổi thiết kế báo cáo được tạo ra ở bước trên

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 13692

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON