MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Giải thích tại sao khi lập mối quan hệ giữa hai trường của hai bảng nhưng Access lại không chấp nhận?

  • A. Vì bảng chưa nhập dữ liệu
  • B. Vì một hai bảng này đang sử dụng (mở cửa sổ table)
  • C. Vì hai trường tham gia vào dây quan hệ khác kiểu dữ liệu(data type), khác chiều dài (field size)
  • D. Các câu B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA