ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, kết thúc thí nghiệm thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là:

  • A. 56,1 gam.      
  • B. 61,5 gam   
  • C. 65,1 gam      
  • D. 51,6 gam
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

  ∑ mtruoc pư = ∑ msau pư

  ⇔ mAl + mFe2O3 = mhh ran sau

  ⇔ 8,1 + 48 = 56,1 = mhh ran sau

  ⇒ Chọn A.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 137067

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1