ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2. Mặt khác nếu cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Số mol Al trong X là:

  • A.

   0,3 mol  

  • B. 0,6 mol   
  • C. 0,4 mol       
  • D. 0,25 mol
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì Y tác dụng với NaOH sinh ra khí H2 nên có Al còn dư → Fe2O3 phản ứng hết.

  Vậy Y gồm có Al dư, Al2O3 và Fe.

  - Y tác dụng với NaOH sinh khí H2.

  2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (1)

  nAl dư = 2/3.nH2 (1) = 0,2 mol

  - Y tác dụng với HCl sinh khí H2.

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2 (2)

  Fe + HCl → FeCl2 + H2 (3)

  ⇒ nH2(2) = 3/2 nAl dư = 3/2 . 0,2 = 0,3 mol

  ⇒ nH2(3) = nFe = nH2 - nH2(2) = 0,4-0,3= 0,1 mol

  - Phản ứng nhiệt nhôm:

  2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (4)

  Theo phản ứng (4) ta có:

  ⇒ nAl ban đầu = nAl dư + nAl pư = 0,2+0,1 = 0,3 mol → m↓ = mAl(OH)3 = 0,1.78 = =7,8g

  ⇒ Chọn A.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 137070

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1