YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trên một đường thẳng, tại hai điểm A và B cách nhau 10 km, có hai ô tô xuất phát cùng lúc và chuyển động cùng chiều. Ô tô xuất phát từ A có tốc độ 60 km/h và ô tô xuất phát từ B có tốc độ 40 km/h. Lấy gốc tọa độ ở A, gốc thời gian là lúc xuất phát, hãy xác định vị trí mà xe A đuổi kịp xe B.

  • A. cách A 30km.
  • B. cách A là 20km.
  • C. cách A là 15km.
  • D. cách A là 25km.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn gốc tọa độ ở A (O ≡ A); gốc thời gian là lúc xuất phát, chiều dương hướng từ A → B, trục Ox trùng với AB.

  Ta có phương trình chuyển động thẳng đều của một chất điểm: x = x0 + vt

  Đối với xe A: x­­A = 60t (km/h)                           (1)

  Đối với xe B: xB = 40t + 10 (km/h)                   (2)

  Khi xe A đuổi kịp xe B ta có: xA = xB

  Thay vào (1) \(\Rightarrow \) xA = xB 

  ⇒ x = 60 x 0,5 = 30 km

  Vậy điểm đó cách A là 30km

   \(\Rightarrow 60t = 40t + 10 \Rightarrow t = 0,5 h = 30\) phút

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6762

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON