AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 10t - 5 (x đo bằng kilômét, t đo bằng giờ). Quãng đường đi được của chất điểm sau 2 giờ là 

  • A. 20 km.          
  • B. 10 km.         
  • C. 15 km.     
  • D.  25 km.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Quãng đường chất điểm đi được sau 2h là S = v.t = 10.2 = 20 km.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA