YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 2 m/ s. Và lúc t = 2 s thì vật có toạ độ x = 5 m. Phương trình toạ độ của vật là 

  • A. x = 2t + 5 m. 
  • B. x = -2t + 5 m.       
  • C.  x = 2t + 1 m.       
  • D. x = -2t + 1 m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương trình tọa độ của vật có dạng:

  \(x = {x_0} + v.t\)   

  Thay x = 5 m; v = 2 m/s, t = 2 s vào ta có x0=1m.

  Vậy phương trình tọa độ của vật là:

  x = 1 + 2t = 2t + 1 m

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 41153

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON