YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có phương dạng: x = 4 + 30t (x tính bằng kilomét, t tính bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và đi với vận tốc bao nhiêu ? 

  • A. Từ điểm O, với vận tốc 4 km/h.
  • B. Từ điểm O, với vận tốc 30 km/h.
  • C. Từ điểm M cách O 3 km, với vận tốc 4 km/h.
  • D. Từ điểm M cách O 4 km, với vận tốc 30 km/h.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương trình chuyển động là:

  \(x = {x_0} + vt = 4 + 30t\) 

  \( \Rightarrow {x_0} = 4km;v = 30km/h\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41152

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF