YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một người đi xe máy chuyển động thẳng đều từ A lúc 5 giờ sáng và tới B lúc 7giờ 30 phút, AB = 150 km.Tới B xe dừng lại 45 phút rồi đi về A với v = 50 km/h. Hỏi xe về tới A lúc mấy giờ? 

  • A. 11h15’       
  • B. 10h30’               
  • C. 8h15’        
  • D. 10h15’

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thời điểm người đó bắt đầu về là t = 7h30' + 45' = 8h15'.

  s = vt

  ⇒ thời gian người đó đi từ B về A là:

  t' = s/v = 150/50 = 3h.

  Thời điểm người đó đến A là:

  t'' = t + t' = 8h15' + 3h = 11h15'.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41150

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF