YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 20 km có hai ô tô chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 40 km/h và của ô tô chạy từ B là 30 km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai xe làm chiều dương. Hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô A đuổi kịp ô tô B và khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp nhau là 

  • A. 1 h; 54 km.                   
  • B. 3 h 50 ph; 190 km.
  • C. 1 h 40 ph; 90 km.            
  • D. 2 h; 80 km.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương trình tọa độ của ô tô đi từ A là: \({x_A} = 40t\)  

  Phương trình tọa độ của ô tô đi từ B là: \({x_B} = 30t + 20\)  

  Hai xe gặp nhau khi :

  \({x_A} = {x_B} \Leftrightarrow 40t = 30t + 20\) 

  ⇒ t = 2h; khi đó \({x_A} = 40t = 80km\).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 41156

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON