AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên đoạn dây đàn hồi AB có sóng dừng xảy ra. Biểu thức sóng tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ tại một điểm M cách đầu phản xạ B một khoảng x cho bởi : u = u0 cos(10πx) cos(5πt) (mm) trong đó x tính bằng m và t tính bằng s, u0 là hằng số dương.Tại M cách B một đoạn 10/3cm có biên độ dao động là 5mm. Giá trị của u0 là :  

  • A. 0,5cm       
  • B. 2cm       
  • C. 1cm        
  • D. 10cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>