YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biểu thức sóng dừng tại một điểm có tọa độ x vào lúc t trên dây cho bởi : u = 2cos(πx) cos(10πt) (cm) trong đó x tính bằng m và t tính bằng s. Tìm vận tốc dao động của phần tử M trên dây ( x = 25cm) vào lúc t = 1/40s là : 

  • A. -31,4cm/s           
  • B. 62,8cm/s    
  • C. 52,4cm/s  
  • D.  -15,4 cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA