AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tommy is late. Does anybody know why?

  • A. Does anybody know what the reason why is Tommy late?
  • B. Does anybody know what the reason why Tommy is late?
  • C. Does anybody know the reason why is Tommy  late?
  • D. Does anybody know the reason why  Tommy is late?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>