YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Few people know about C.A.Lindburgh. He was the first person who flew across the Atlantic Ocean.

  • A. Few people know about C. A. Lindburgh, that was the first person to fly across the Atlantic Ocean.
  • B. Few people know about C. A. Lindburgh, who was the first person flown across the Atlantic Ocean.
  • C. Few people know about C. A. Lindburgh, the first person flying across the Atlantic Ocean.
  • D. Few people know about C. A. Lindburgh, who was the first person to fly across the Atlantic Ocean.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 4506

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON