YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  It was the ragtime pianist Scott Joplin_______ the Maple Leaf Rag, perhaps the best known of all ragtime tunes.

  • A. wrote
  • B. the writer of
  • C. who wrote
  • D. writing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4483

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON