• Câu hỏi:

  This is the best book on the market. It was written for university students.

   

  • A. This is the best book written for university students, which are on the market.
  • B. This is the best book to be writing for university students on the market.
  • C. This is the best book to be written for university students on the market.
  • D. This is the best book that is on the market, which is written for university students.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC