YOMEDIA
 • Exercise 4: Choose the sentence that is the best combination of each of the following pairs

  Câu hỏi:

  The elderly are usually thought to be passive. They can actually have active lives.

  • A. The elderly, thought to be passive, can actually have active lives.
  • B. The elderly can actually have active lives that are usually thought to be passive.
  • C. The elderly thought to be passive can actually have active lives.
  • D. The elderly lives which are thought to be passive can actually be active. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA