ADMICRO
VIDEO
 • Exercise 3: Choose the letter before the word that can be best replaced with the word(s) in italic.

  Câu hỏi:

  Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology.

  • A. modern
  • B. outdated
  • C. fashionable
  • D. beautiful

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4491

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON