YOMEDIA
UREKA
 • Choose the letter before the word that can be best replaced with the word(s) in italic.

  Câu hỏi:

  Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology.

  • A. modern
  • B. outdated
  • C. fashionable
  • D. beautiful

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4491

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON