• Câu hỏi:

  The Mountain Region is in the Great Himalayan Range. It makes up the northern part of Nepal.

  • A. The Mountain Region which makes up the northern part of Nepal is in the Great Himalayan Range.
  • B. The Mountain Region in the Great Himalayan Range makes up the northern part of Nepal.
  • C. The Great Himalayan Range, which makes up the northern part of Nepal, is the Mountain Region.
  • D. The northern part of Nepal, made up by the Great Himalayan Range is the Mountain Region.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC