AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

  • A. European Monetary System
  • B. Enhanced Messaging Service
  • C. Express Mail Service
  • D. Emergency Mail Service

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>