YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tốc độ quay của từ trường trong Stato được tính theo công thức: 

  • A. \({n_1} = \frac{{60f}}{P}\)
  • B. \({p_1} = \frac{{60f}}{n}\)
  • C. \({n_1} = \frac{{60P}}{f}\)
  • D. \({n_1} = \frac{{50f}}{P}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  • Khi cho dòng 3 pha vào ba dây quấn stato của động cơ, trong Stato sẽ có từ trường quay với tốc độ:

  \({n_1} = \frac{{60f}}{P}\) (vp)

  • Trong đó :

   • f là tần số dòng điện (Hz)

   • p là số đôi cực từ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA