ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Động cơ không đồng bộ ba pha là: 

  • A. động cơ điện ba pha có tốc độ quay của rô to (n) nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường quay (n1)
  • B. động cơ điện ba pha có tốc độ quay của từ trường quay (n) nhỏ hơn tốc độ quay của rô to  (n1)
  • C. là động cơ có từ trường quay tạo ra momen quay tác động lên rôto,
  • D. Cả 3 đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Động cơ không đồng bộ ba pha là động cơ điện ba pha có tốc độ quay của rô to (n) nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường quay (n1)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12746

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON