YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (D): \(y = {x^2} - 4x + 4\), \(y = 0,x = 0\) quanh trục Ox.

  • A. \(\frac{{33\pi }}{5}\) (đvtt)
  • B. \(\frac{{8\pi }}{3}\) (đvtt)
  • C. \(\frac{{32\pi }}{5}\) (đvtt)
  • D. \(\frac{{132\pi }}{5}\) (đvtt)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 68388

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON