YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường \(x = 0;x = 1\); \(y = x.{e^x};y = 0\) là

  • A. \(\frac{\pi }{4}\left( {{e^2} +1} \right)\) (đvtt)
  • B. \(\frac{\pi }{4}\left( {{e^2} - 1} \right)\) (đvtt)
  • C. \(\frac{1}{4}\left( {{e^2} - 1} \right)\) (đvtt)
  • D. \(\frac{1}{4}\left( {{e^2} + 1} \right)\) (đvtt)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 68380

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON