YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính lực căng của sợi dây ở hình 14.6 cho biết OB = 20cm, AB = 5cm và trọng lượng của vật là 40N.

  • A. 28N
  • B. 32N
  • C. 30N
  • D. 18N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhận xét: OB = 20cm; OA = 25cm;

   \(\begin{array}{l}
  F.OA = P.OB \Rightarrow F = \frac{{P.OB}}{{OA}}\\
   \Rightarrow F = \frac{{4P}}{5} = 32N
  \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 41757

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON