AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ một trục kéo vật p có trọng lượng là 200N buộc vào sợi dây cuốn quanh trục A có bán kính R1 = 10cm. Lực kéo F kéo dây cuốn vào trục quay B có bán kính R2 =40cm. Tính lực kéo F và công của lực kéo khi vật p được nâng lên độ cao 10cm

  • A. 10J
  • B. 20J
  • C. 30J
  • D. 50J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhận xét: Từ hình vẽ ta thấy nếu lực kéo F dịch chuyển một đoạn là h thì vật lên cao một đoạn là 4h.

  Do đó lực kéo F có độ lớn là

  \(F = \frac{P}{4} = \frac{{200}}{4} = 50N\)

  Công lực kéo F khi nâng vật lên cao 10cm là A = P.h = 200.0,1 = 20J.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>