AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật có khối lượng 50kg lên cao 2m. Thực tế có ma sát và lực kéo vật là 150N. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng.

  • A. 79%
  • B. 85%
  • C. 83%
  • D. 87%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công có ích:
  A1 = p.h = 500.2 = 1000J

  Công toàn phần:

  A = f.l = 150.8 = 12000J

   \(H = \frac{{P.h}}{{Fl}}.100{\rm{\% }} = \frac{{500.2}}{{150.8}}.100{\rm{\% }} \approx 83{\rm{\% }}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>