AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật có khối lượng 50kg lên cao 2m. Nếu không có ma sát thì lực kéo là 125N. Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

  • A. 5m
  • B. 6m
  • C. 7m
  • D. 8m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công của lực kéo trên mặt phẳng nghiêng:

  A1 = F1

  Công của lực kéo trực tiếp vật theo phương thẳng đứng:

  A2 = p.h = 500.2 = 1 000J

  Theo định luật về công: A= A2 ⇒ Fl = A2

  \( \Rightarrow l = \frac{{{A_2}}}{F} = \frac{{1000}}{{125}} = 8m\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>