YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây về máy cơ đơn giản là đúng? 

  • A. Các máy cơ đơn giản không cho lợi về công
  • B. Các máy cơ đơn giản chỉ cho lợi về lực
  • C. Các máy cơ đơn giản luôn bị thiệt về đường đi
  • D. Các máy cơ đơn giản cho lợi cả về lực và đường đi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các máy cơ đơn giản không cho lợi về công

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 41759

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON