YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hai đa thức \(f\left( x \right) = 3{{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}} - 5,g\left( x \right) =  - 3{{\rm{x}}^2} - 2{\rm{x}} + 2\)

  Tính k(x) = f(x) - g(x) và tìm bậc của k(x)

  • A. k(x) = 6x2 + 4x - 7 và bậc của k(x) là 2
  • B. k(x) = 4x - 7 và bậc của k(x) là 1
  • C. k(x) = 6x2 + 4x - 7 và bậc của k(x) là 6
  • D. k(x) = -6x2 - 4x - 7 và bậc của k(x) là 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 50718

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF