YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho hai đa thức 

  \(\begin{array}{l}
  P\left( x \right) = 2{{\rm{x}}^3} - 3{\rm{x}} + {x^5} - 4{{\rm{x}}^3} + 4{\rm{x}} - {x^5} + {x^2} - 2\\
  Q\left( x \right) = {x^3} - 2{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} + 1 + 2{{\rm{x}}^2}
  \end{array}\)

  Tính P(x) - Q(x)

  • A. -3x3 + x2 - 2x + 3
  • B. -3x3 + x2 - 2x - 3
  • C. 3x3 + x2 - 2x + 3
  • D. -3x3 + x2 + 2x - 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 50725

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON