YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho \(f\left( x \right) = {x^5} - 3{{\rm{x}}^4} + {x^2} - 5;g\left( x \right) = 2{{\rm{x}}^4} + 7{{\rm{x}}^3} - {x^2} + 6\). Tìm hiệu f(x) - g(x) rồi sắp xếp kết quả theo lũy thừa tăng dần của biến ta được 

  • A. 11 + 2x2 - 7x3 - 5x4 + x5
  • B. -11 + 2x2 - 7x3 - 5x4 + x5
  • C. - 5x4 + x5 + 11 + 3x2 - 7x3 
  • D. - 5x4 + x5 + 11 + 3x2 - 7x3 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 50720

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF