YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm hai đa thức P(x) và Q(x) sao cho P(x) + Q(x) = x2 + 1

  • A. P(x) = x2; Q(x) = x + 1
  • B. P(x) = x2 + x; Q(x) = x + 1
  • C. P(x) = x2 - x; Q(x) = -x + 1
  • D. P(x) = x2 - x; Q(x) = x + 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 50719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON