YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho \(p\left( x \right) = 5{{\rm{x}}^4} + 4{{\rm{x}}^3} - 3{x^2} + 2{\rm{x}} - 1;q\left( x \right) =  - {x^4} + 2{{\rm{x}}^3} - 3{{\rm{x}}^2} + 4{\rm{x}} - 5\)

  Tính p(x) + q(x) rồi tìm bậcc của đa thức thu được  

  • A. p(x) + q(x) = 6x3 - 6x2 + 6x - 6 có bậc là 6
  • B. p(x) + q(x) = 6x3 - 6x2 + 6x - 6 có bậc là 4
  • C. p(x) + q(x) = 4x4 + 6x3 - 6x2 + 6x - 6 có bậc là 4
  • D. p(x) + q(x) = 4x4 + 6x3 - 6x2​ - 6x + 6 có bậc là 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 50721

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON