YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tính \(\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx}\) biết \(\int\limits_a^d {f\left( x \right)dx} = 5;\,\int\limits_b^d {f\left( x \right)} = 2\) với \(a < b < d\).

  • A. \(\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} = -2\)
  • B.  \(\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} = 7\)
  • C.  \(\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} = 0\)
  • D.  \(\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} = 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l} \int\limits_a^d {f\left( x \right)dx} = \int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} + \int\limits_b^d {f\left( x \right)dx} = 5\\ \Rightarrow \int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} = 3 \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 723

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF