YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính giá trị của biểu thức \(P = {\sin ^4}\alpha  + {\cos ^4}\alpha \) biết \(\sin 2\alpha  = \frac{2}{3}\)

  • A. \(\frac{1}{3}\)
  • B. \(\frac{9}{7}\)
  • C. 1
  • D. \(\frac{7}{9}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}
  \sin 2\alpha  = \frac{2}{3} \Leftrightarrow 2\sin \alpha .\cos \alpha  = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \sin \alpha .\cos \alpha  = \frac{1}{3}\\
  P = {\sin ^4}\alpha  + {\cos ^4}\alpha  = {\left( {{{\sin }^2}\alpha  + {{\cos }^2}\alpha } \right)^2} - 2.{\sin ^2}\alpha .{\cos ^2}\alpha \\
   = 1 - 2{\left( {\sin \alpha .\cos \alpha } \right)^2} = 1 - 2{\left( {\frac{1}{3}} \right)^2} = \frac{7}{9}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46633

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF