YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính \(C = \frac{{3{{\tan }^2}\alpha  - \tan \alpha }}{{2 - 3{{\tan }^2}\alpha }}\), biết \(\tan \frac{\alpha }{2} = 2\)

  • A. -2
  • B. 14
  • C. 2
  • D. 34

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\tan \alpha  = \frac{{2\tan \frac{\alpha }{2}}}{{1 - {{\tan }^2}\frac{\alpha }{2}}} = \frac{{ - 4}}{3} \Rightarrow C =  - 2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46631

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF