YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho \(\sin a =  - \frac{{12}}{{13}};\,\,\frac{{3\pi }}{2} < a < 2\pi \). Tính \(\cos \left( {\frac{\pi }{3} - a} \right)\)

   

  • A. \(\frac{{12 - 5\sqrt 3 }}{{26}}\)
  • B. \(\frac{{12 + 5\sqrt 3 }}{{26}}\)
  • C. \(\frac{{ - 5 + 12\sqrt 3 }}{{26}}\)
  • D. \(\frac{{5 - 12\sqrt 3 }}{{26}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}
  \cos a = \sqrt {1 - {{\sin }^2}a}  = \frac{5}{{13}}\left( {\,\,\frac{{3\pi }}{2} < a < 2\pi } \right)\\
   \Rightarrow \cos \left( {\frac{\pi }{3} - a} \right) = \cos \frac{\pi }{3}.\cos a + \sin \frac{\pi }{3}.\sin a\\
   = \frac{1}{2}.\frac{5}{{13}} + \frac{{\sqrt 3 }}{2}.\left( { - \frac{{12}}{{13}}} \right) = \frac{{5 - 12\sqrt 3 }}{{26}}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46636

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF